China

Who are we?

Below you find all the change agents in this country network. Please contact the network representatives if you have questions regarding the network's activities or our online programme for professionals.

Network Representatives

Baijun Sun
Su Rina

Change Agents

Zhiying He
Zhi Xin Zhang
Feng Jiao
--- Wuyungaowa
Jingxia Li
Jingxin Ma
Li Guangping
Chang Liu
Lan Lu
Yu Zhang
Cao Yiming
Kuiou Chao
Xiaorui Sun
Wei Ma
Jie Li
Aihua Zhang
Haihong Liu
Jian Qiang Wei
Xiaohua Wang
Haiyan Wu
Xiaochun Wu
Li Yinghui
Yueming Wang
Lixia Zhang
Jiangang Chen
Ying Qi
Narisu Narisu
Ren Lei
Guo Xuelin